Brott mot funktionshindrade

Skriftlig fråga 2006/07:12 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 12 oktober

Fråga

2006/07:12 Brott mot funktionshindrade

av Lars-Ivar Ericson (c)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

En undersökning visar att brott mot funktionshindrade mera sällan polisanmäls. Undersökningen har skett genom intervjuer med mellanchefer på 100 gruppboenden i olika kommuner. Av undersökningen framgår att brott såsom stölder och sexuella övergrepp som någon bland personalen runt den funktionshindrade gjort sig skyldig till inte alltid uppfattas som något som ska polisanmälas.

Detta är alarmerande uppgifter oavsett om orsakerna till utebliven anmälan är omedvetenhet, okunskap eller lojalitet med arbetskamrater.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att brott mot funktionshindrade anmäls och åtgärdas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-10-12 Anmäld: 2006-10-12 Besvarad: 2006-10-18 Svar anmält: 2006-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-18)