Brott mot företagare

Skriftlig fråga 2016/17:1623 av Sofia Fölster (M)

Sofia Fölster (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Trygghet och säkerhet är viktiga beståndsdelar i det lokala företagsklimatet, men ny statistik från Svenskt Näringsliv pekar på att företagare i Sverige känner en ökad oro för brottslighet. Bedrägerier och bluffakturor samt rån och inbrott toppar listan över den typ av brott som svenska företagare oftast utsätts för.

Siffrorna visar att över 50 procent av företagarna anser att brott är ett problem för verksamheten, och 31 procent upplever att brottslighet mot företagare har ökat under de senaste två åren – något som måste tas på största allvar. De företag som drabbas hårdast återfinns i sektorerna jordbruk, skogsbruk och handel och i byggbranschen. Småföretag, som ofta har de svåraste förutsättningarna för att återhämta verksamheten efter ett brott, är överrepresenterade bland offren.

Att brottsligheten mot företagare ökar är bekymmersamt och skulle i slutändan kunna leda till att antalet småföretagare i Sverige minskar eller till och med till att entreprenörer väljer att aldrig starta företag på grund av den ökande otryggheten.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att säkra tryggheten för landets företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-19 Överlämnad: 2017-06-20 Anmäld: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-28 Svarsdatum: 2017-06-29
Svar på skriftlig fråga