Brott mot företag

Skriftlig fråga 2019/20:701 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Företagen är helt avgörande för det samhällsekonomiska kretsloppet. De ger människor ett arbete att gå till, driver välståndsutveckling och skapar resurser att fördela till svensk välfärd genom skatteintäkter.

För ett tillfredsställande lokalt företagsklimat krävs en god kompetensförsörjning, bostäder och närliggande skola för anställda och familj. I och med den grova och eskalerande brottsligheten har även tryggheten blivit ytterligare en avgörande frågeställning för företagsklimatet.

Enligt en undersökning av Innovations- och kemiindustrierna och Livsmedelsföretagen har 32 procent av deras medlemsföretag vidtagit nya säkerhetsåtgärder, och 27 procent beskriver den grova brottsligheten som mycket negativ för det lokala näringslivet. Det kan handla om såväl trakasserier, stölder och rån som grövre brottslighet som påverkar förutsättningarna för det lokala näringslivet. 

Detta är ett mycket allvarligt och kraftigt underbetyg till politiken. Kriminaliteten måste bekämpas på alla plan, överallt – hela tiden. Annars kommer jobb, drömmar och liv att gå förlorade.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att förebygga och minska antalet brott mot företag och företagare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga