Brott mot FN:s vapenembargo

Skriftlig fråga 2019/20:110 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I början av september 2019 rapporterade TV4 att svensk krigsmateriel har befunnit sig i Eritrea under den tid då FN:s säkerhetsråd hade beslutat om vapenembargo mot landet. Svensktillverkade kanoner, fartyg och radarsystem som Sverige sålt till Förenade Arabemiraten har under perioden befunnit sig i hamnen Assab i Eritrea.

Embargot som gällde fram till november 2018 innebar att man inte fick exportera vapen till Eritrea. Det innebar också en förpliktelse om att förhindra att krigsmateriel som såldes till en annan stat fördes vidare till Eritrea och därmed ledde till brott mot embargot. Sverige har således en förpliktelse att förhindra att så sker. Även följdleveranser från tidigare ingångna avtal omfattas av embargot.

Under den period då vapenembargot var i kraft har Sverige exporterat vapen till Förenade Arabemiraten. Detta trots rapporter från FN som varnar för att Förenade Arabemiraten fört vidare krigsmaterial till Eritrea. Sverige kan alltså ha brutit mot säkerhetsrådets embargo under den tid Sverige satt i säkerhetsrådet.

De uppgifter som TV4 presenterat är mycket allvarliga och måste leda till handling. Vänsterpartiet vill se ett absolut stopp av all vapenexport till diktaturer, stater som kränker mänskliga rättigheter eller befinner sig i krig. Vi är medvetna om att varken Sveriges regering eller övriga partier i Sveriges riksdag delar vår uppfattning. Vi beklagar det, men vi förväntar oss i alla fall att samtliga partier står upp för att vi ska följa vapenembargon som beslutats av FN:s säkerhetsråd.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att ta initiativ för att utreda om Sverige har begått brott mot FN:s vapenembargo gentemot Eritrea?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-07 Överlämnad: 2019-10-07 Anmäld: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga