Brott mot Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Skriftlig fråga 2013/14:242 av Pärssinen, Raimo (S)

Pärssinen, Raimo (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:242 Brott mot Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

I en rapport som Svenska kyrkan och ett antal minoritetsorganisationer publicerade den 17 december 2013 konstateras att nationella minoritetsbarns utbildningssituation är så allvarlig att den på sikt hotar bevarandet av deras språk i Sverige. Rapporten pekar på en rad brister när det gäller modersmålsstöd, rätten till minoritetsspråkig förskola, modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning. Vidare skriver man att bristen på lärare i minoritetsspråk är akut.

Min fråga till ansvarigt statsråd är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta utifrån den publicerade rapportens djupt allvarliga kritik och avslöjandet av kraftiga brister som bryter mot Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-07 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-07)