Brott mot äldre

Skriftlig fråga 2008/09:1108 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 23 juli

Fråga

2008/09:1108 Brott mot äldre

av Ronny Olander (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Brott mot äldre ökar i Sverige. Till största delen rör det sig om stöld i hemmet men även personrån av äldre ökar. Under maj och juni har 29 stölder hos privatpersoner anmälts till polisen enbart i Lund. 17 av dem har varit hos äldre. Enligt polisen är detta en fyrdubblad ökning jämfört med samma månader 2008.

Enligt riksdagens utredningstjänst kommer antalet civilanställda att minska fram till år 2010 i mer än hälften av alla polismyndigheter, samtidigt som polisutbildningen enligt Rikspolisstyrelsen ska halveras. Resultatet kommer att bli färre poliser på gatorna samtidigt som underskottet hos polismyndigheten stiger då regeringen inte medger några nya resurstillskott.

Den kraftigt ökade brottsligheten har lett till att allt fler människor upplever en ökande otrygghet i vardagen för att bli utsatt för brott. Detta gäller inte minst pensionärer.

Erfarenheter från andra länder som till exempel England visar att det går att arbeta fram åtgärder. Där har man bland annat arbetat upp ett program där man tar hjälp av utbildade volontärer som verkar som en länk mellan polis och målsägande. Detta är också en arbetsmodell som används vid Söderortspolisen i Stockholm och som har visat sig fungera.

Med anledning av det ovan anförda undrar jag vilka konkreta åtgärder justitieministen avser att vidta för att komma till rätta med den ökade brottsligheten mot äldre i vårt land.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-23 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)