Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:242 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

En stängning av Bromma flygplats får stora konsekvenser för landets inrikesflyg och för företag och personer som snabbt och smidigt måste nå landets huvudstad.

Att minska och försämra infrastrukturen för landsbygden samt dess flygförbindelser för att kunna nå Sveriges huvudstad är allvarligt för såväl företagen som jobben och tillväxten, men också ett hot mot en ökad turism och mot att hela Sverige ska leva.

Att stänga Bromma flygplats påverkar hela landet från norr till söder och från öst till väst där många linjer går just från den lokala flygplatsen till Bromma.

Bromma flygplats är inte en fråga för bara Stockholm utan en fråga för hela landet och för Sveriges landsbygd.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Har ministern verkligen landets övriga flygplatser, regioner, kommuner och företag med sig när ministern nu vill stänga ned Bromma flygplats? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga