Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 21 oktober kunde man läsa i de flesta medier att infrastrukturminister Tomas Eneroth kan tänka sig att i förtid avveckla Bromma flygplats för att bygga bostäder, förutsatt att Arlanda bygger ytterligare en landningsbana. Bromma är i dag Sveriges tredje största flygplats, och därifrån kan ca 17 olika destinationer nås. En stängning skulle obestridligen innebära en kraftig ökning av flygtrafiken på redan hårt ansträngda Arlanda flygplats. Swedavia och Stockholms stad har avtal fram till 2038 vilket ger flygplatsen 19 år kvar att leverera transporter till och från Stockholm.

Det pågår en modernisering av Bromma flygplats för att göra resan smidigare. Snabba flöden behålls och kommunikationer till och från flygplatsen blir bättre. Taxibilarnas parkering har hamnat alldeles utanför byggnaderna, liksom hållplatserna för flygbussarna. En cykelparkering tillkommer, och under slutet av 2020 planeras Tvärbanan att börja gå till flygplatsen. Avgångshallen har blivit rymligare och fått fem nya gater, taxfreen har utökats och restaurang och kafé har fått större yta. Även säkerhetskontrollen har förbättrats med utökade passager.

Om Bromma flygplats avvecklas i förtid kan Swedavias investering av moderniseringen på flygplatsen kanske inte räknas hem. Att i förtid avveckla infrastruktur kan inte vara det mest ekonomiskt smarta då vi behöver redundans, inte minst med tanke på att järnvägen inte kan leverera fullt ut. Vi behöver mer infrastruktur, inte mindre.

Vi vet att infrastrukturen är känslig; det kunde vi se inte minst i augusti i år då det gamla lokstallet i Hässleholm brann. Hässleholm, som är en knutpunkt, fick stängas av och det blev kaos i tågtrafiken och resor fick ledas om vilket orsakade flera timmars längre resväg. Vi behöver alternativa resvägar när en del av infrastrukturen fallerar. Om vi avvecklar viktig infrastruktur i förtid är det bra att ha en beredskap om det uppstår hinder i infrastrukturen.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Om Bromma flygplats avvecklas i förtid, vad har ministern för handlingsplan för att säkerställa att transporter med flyg kan genomföras i det fall Arlanda av någon anledning tvingas stänga. 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga