Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2007/08:157 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 24 oktober

Fråga

2007/08:157 Bromma flygplats

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Enligt uppgifter från Luftfartsverket avser verket att göra en uppgörelse med Stockholms stad, som innebär att flygverksamheten på Bromma flygplats blir kvar till och med 2038. Det är en mycket lång avtalstid och ett allvarligt ingrepp i den demokratiska processen. Politiska majoriteter under 30 år blir helt i händerna på ett beslut som fattats under en mandatperiod. Det hinner passera åtta val innan Stockholms fullmäktige återigen får tillbaka makten över markanvändningen av området. Detta är inte rimligt och inte i enlighet med demokratiska principer om att det är folket via sina folkvalda som har makten att påverka och förändra. Det måste vara möjligt att inom denna tid säga upp avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att se till att det i avtalet om Bromma flygplats införs någon form av uppsägningsklausul?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-24 Anmäld: 2007-10-25 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)