Bromma flygplats

Skriftlig fråga 1999/2000:769 av Lindgren, Sylvia (s)

Lindgren, Sylvia (s)
Pass 769

den 30 mars

Fråga 1999/2000:769

av Sylvia Lindgren (s) till näringsminister Björn Rosengren om Bromma flygplats

Bromma flygplats är sedan starten en mycket "bullrande historia". Flygplatsen invigdes 1936 och redan 1945 kom de första klagomålen från kringboende.

1968 sa hälsovårdsnämnden i Stockholm nej till trafik på Bromma med DC-9. Luftfartsverket sade ja, ett år senare gav regeringen Luftfartsverket bakläxa @ inga jetplan på Bromma. SAS flyttade sin jetdrivna inrikestrafik till Arlanda medan Linjeflyg stannade på Bromma med sina propellerplan.

Redovisningen kan fortsätta fram till mitten av 90-talet. Vid upprepade tillfällen har riksdag, regering och en rad myndigheter satt upp slutdatum för jettrafik på Bromma. Löften om att upphöra med flygtrafiken på Bromma har hela tiden förhalats. Miljö- och säkerhetsmässiga fördelar av att avveckla Bromma som flygplats är uppenbara och extra tydliga för de tiotusentals invånare som i dag lever med flygtrafiken över sina huvuden. Luftfartsverket och Stockholms stad har undertecknat avtal beträffande Bromma flygplats som går ut först år 2011 vilket i sig är mycket märkligt mot bakgrund av tidigare beslut. Olyckligast är emellertid att trafiken på Bromma hela tiden ökar. Vi har i dagarna läst att utlandstrafiken har för avsikt att utökas.

Det blir fler och fler flygresenärer och därför behövs en flygplats på Södertörn. Bromma har inte varit lämpligt som flygplats på många år. Däremot är Bromma ett utmärkt område för bostadsbyggande vilket det är en oerhört brist på @ inte minst i Stockholmsregionen.

Min fråga till ministern:

Ämnar ministern vidtaga några åtgärder för att minska flygtrafiken till och från Bromma?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-30 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-05)