Bro över Gullmarn

Skriftlig fråga 2016/17:1810 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den tidigare infrastrukturministern Anna Johansson besökte under förra året Lysekil och fick en dragning om förslaget om att ersätta nuvarande färjeled med en bro över Gullmarn. En bro skulle stärka stadens attraktivitet och möjliggöra en större arbetsmarknadsregion. Det skulle även ge förutsättningar för fler företag att utvecklas, etableras och klara framtidens kompetensförsörjning i Lysekil.

Broförslaget bygger på egen finansiering utanför infrastrukturplanerna genom avgiftsfinansiering och möjligheten att räkna med de insparade driftsmedlen från färjan hos Trafikverket. Det nuvarande regelverket hos Trafikverket innebär att man endast får använda 20–25 års insparade driftsmedel för färjor. Vårt grannland Norge har avsevärt längre period av insparade driftsmedel, 40–50 år, som kan användas för att ersätta färjor med broar. Om Sverige skulle ha ett liknande regelverk som vårt grannland Norge skulle möjligheterna och kalkylerna för att ersätta färjeleder med broar avsevärt förbättras.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är därför:

 

Är statsrådet beredd att förändra regelverket vad gäller insparade driftsmedel för att möjliggöra att fler färjeleder ersätts med broar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-16 Överlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-30 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga