Bristfälligt vinterunderhåll av våra vägar

Skriftlig fråga 2019/20:307 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under de senaste åren har det framförts kritik angående det så kallade vinterunderhållet på våra vägar. Kritiken kommer inte minst från den yrkesmässiga trafiken, där de gång på gång anmärker på hala vägar och dåligt plogade vägar. Stundtals har det varit så halt att det inte har varit möjligt att köra på vägen.

Onsdagen den 30 oktober kunde man läsa följande i Aftonbladet. Här nedan ett citat ur nätupplagan.

Vi har haft mängder av olyckor här på morgonen på grund av blixthalka, säger Peter Adlersson vid polisens ledningscentral. Mest kritiskt har det varit mellan klockan 07 och 08.

Två dagar senare inträffade en masskrock utanför Karlstad med ett tjugotal bilar inblandade, varav tre lastbilar. Samma morgon som olyckan i Karlstad inträffade blev jag uppringd av en åkeriägare som precis klarat att hålla sitt ekipage på vägen. Det var otroligt halt på platsen, och trots att fordonet framfördes i mycket låg hastighet gled det ut mot dikeskanten. I sista stund fanns det lite grus vid vägkanten som höll fordonet kvar på vägen. Detta inträffar trots att hela ekipaget har helt nya vinterdäck på samtliga sju axlar.

Vittnesmålen om bristfälligt vinterunderhåll är många, och man kan snabbt konstatera att Trafikverkets beredskap för hastiga väderomslag inte är fullgod. Sverige har en tradition att arbeta aktivt med trafiksäkerhetsfrågor, men när det gäller vinterunderhåll av våra vägar brister det rejält.

Med anledning av texten här ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att underhållet av vintervägar blir godtagbart?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga