Bristfälliga rättegångar i Turkiet

Skriftlig fråga 2006/07:698 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 21 februari

Fråga

2006/07:698 Bristfälliga rättegångar i Turkiet

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Åtta personer – Mehmet Desde, Mehmet Bakir, Hüseyin Habip Taskin, Maksut Karadag, Serafettin Parmak, Metin Özgünay, Ömer Güner och Ergun Yildirim – riskerar enligt Amnesty International fängelsestraff efter bristfälliga rättegångar. De befinner sig för närvarande på fri fot men kan när som helst dömas och fängslas. Turkiets högsta instans, kassationsdomstolen, har efter att ha fastslagit en dom i lägre instans utfärdat en arresteringsorder mot männen. Anklagelsen mot de åtta består i att de haft kontakt med ett litet oppositionsparti som kallar sig Bolsjevikpartiet, som är helt lagligt. Det förespråkar inte våld. De åtta förnekar för övrigt medlemskap i partiet. De anklagas för att ha innehaft material som partiet gett ut, vilket inte är olagligt eftersom själva partiet är lagligt. Till saken hör att fyra poliser står anklagade för tortyr av en av de åtta – Mehmet Desde. Dom i det målet har inte fallit.

Det är uppenbart att det turkiska rättsystemet, trots den senaste tidens omtalade lagändringar, inte förmår att konkret leva upp till vad som kännetecknar förhållandena i en rättstat.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att förmå Turkiet att korrigera sitt rättsystem så att man lever upp till vad som kännetecknar en rättstat när det gäller rättsordning och mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)