Bristfällig lastsäkring

Skriftlig fråga 2019/20:516 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För en tid sedan besökte jag trafikpolisen i Helsingborg och kunde studera deras arbete i hamnen. Kontrollerna fokuserade på den tunga trafiken, och det var tydligt att främst förare av utlandsregistrerade fordon inte säkrade sitt gods ordentligt. Det upptäcktes även en rad andra brister under polisens kontroller, men min fråga kommer enbart att beröra bristfällig lastsäkring.

Under min vistelse i hamnen hindrade polisen fortsatt färd vid åtminstone tre tillfällen på grund av otillräcklig lastsäkring. Fordonen blev kvarhållna på kontrollplatsen tills dess godset var säkrat. Två av transporterna innehöll dessutom farligt gods, vilket gör det än allvarligare. Eftersom förarna kunde lastsäkra godset med den utrustning som medfördes i fordonet torde det vara fråga om okunskap eller, än värre, nonchalans.

Sedan mitt besök i Helsingborgs hamn har polisen rapporterat ytterligare fall av otillräckligt säkrat gods. I en artikel kan man läsa om maskindelar med vikter på mellan 1,2 och 1,5 ton styck som saknat all form av lastsäkring. En annan artikel beskriver två transporter med armeringsjärn i varierande godsstorlekar. I dessa fall var lastsäkring och förstängning obefintlig eller otillräcklig.

Gods som ligger löst på lastbäraren utgör en stor risk för medtrafikanter, och ju tyngre godset är, desto större risker. Även föraren av transporten riskerar att krossas av gods som inte är lastsäkrat. Krafterna som frigörs i samband med en olycka är enorma, och gods som inte är ordentligt förankrat orsakar stora skador.

Ett skäl till att det slarvas med lastsäkringen torde vara de anmärkningsvärt låga böterna. Boten är i dagsläget enbart 1 500 kronor. En utländsk förare riskerar inte heller någon åtgärd på sitt körkort, vilket drabbar en svensk förare om denne blir bötfälld för otillräckligt säkrat gods.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att höja böterna för bristfällig säkring av last?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga