Bristerna i kärnsäkerheten

Skriftlig fråga 2006/07:778 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:778 Bristerna i kärnsäkerheten

av Peter Jeppsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den socialdemokratiska regeringen såg med oro på incidenten vid Forsmarks kärnkraftverk 2006 och lovade att vidta kraftfulla åtgärder efter SKI:s utredning. Den sista tiden har våra farhågor besannats då en rad brister har uppdagats. Självfallet är vi socialdemokrater glada över att regeringen har tillmötesgått våra krav på en internationellt oberoende granskning. Men vi anser samtidigt att den borgerliga regeringen har reagerat saktfärdigt och otillräckligt. För att öka säkerheten vid svenska kärnkraftverk föreslår vi socialdemokrater ett fempunktsprogram.

1. Återkommande kontroller av svenska kärnkraftverk av IAEA.

2. Alkolås på all personal på svenska kärnkraftverk och fastställda regler för hur ofta som personalen ska drogtestas.

3. Vinstintressen får inte gå före säkerhetsintressen vad gäller till exempel bonussystem.

4. Krav på att alla svenska kärnkraftverk upprättar en plan för upprätthållande av en sund säkerhetskultur med uppföljningskontroller.

5. Efter den internationella granskningen bör det undersökas hur SKI:s arbete kan utvärderas löpande och kontrolleras av oberoende organ.

Med anledning av den rad brister som uppdagats vid svenska kärnkraftverk vill jag fråga miljöministern vilka åtgärder han kommer att ta för att förbättra kärnsäkerheten och hur han ställer sig till Socialdemokraternas förslag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)