Brister inom socialtjänsten

Skriftlig fråga 2005/06:884 av Kjellberg, Bertil (m)

Kjellberg, Bertil (m)

den 27 januari

Fråga 2005/06:884 av Bertil Kjellberg (m) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Brister inom socialtjänsten

Enligt en rapport från länsstyrelserna utsätts ca 2 000 ungdomar dagligen för hedersrelaterat våld i Sverige. Siffran kan dock vara mycket högre än så. Enligt andra, mer insatta, källor kan det röra sig om uppemot 15 000 ungdomar. Mellan åren 2003 och 2007 satsar regeringen 180 miljoner kronor för att stävja detta problem. Detta är ett problem som måste tas på allra största allvar och det kräver ett enhetligt regeringsarbete. I Aktuellts 21-sändning den 16 januari 2006 menar statsrådet Jens Orback att det är inga större fel på de satsningar som gjorts och att det mesta går till utbildning. Samtidigt fäller han ett i mitt tycke anmärkningsvärt uttalande; han säger att det finns brister inom nästan alla områden som socialtjänsten arbetar med.

Min fråga till statsrådet är följande:

Instämmer statsrådet med jämställdhetsministerns uttalande om att det finns brister inom nästan alla områden som socialtjänsten arbetar med?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-27 Anmäld: 2006-01-27 Besvarad: 2006-02-01 Svar anmält: 2006-02-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-01)