Brister inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2017/18:787 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den senaste veckan har tidningen VLT återkommande beskrivit den mycket oroande utvecklingen inom äldreomsorgen i Västerås och hur enskilda äldre behandlas. Kvalitetsbristerna är mycket allvarliga. Det handlar om allt från matsituationen till att enskilda inte får den omsorg som de behöver. Det har också framkommit att personalen inom äldreomsorgen tvingas att både laga mat och samtidigt torka avföring. Det är uppenbart att den socialdemokratiskt ledda majoritetens besparingar har fått konsekvenser som är fullständigt oacceptabla när det gäller hur illa man behandlar dessa människor.

Regeringen har återkommande uttalat sig om vikten av fler händer och ökad bemanning samt att kvaliteten måste förbättras inom just äldreomsorgen. Utvecklingen i städer som Västerås visar tvärtom problem med bemanningen, stress och press samt att ansvariga S-politiker systematiskt pressat organisationen. Dessa brister är inte nya; tyvärr har de varit uppmärksammade flera gånger de senaste åren. I höstas kom också en rapport från tidningen Kommunalarbetaren som visade att Västerås har bland den lägsta bemanningen i landet inom äldrevården. Det har också framkommit att servicen och stödet nattetid har varit ett problem.

Utifrån exemplen i Västerås vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur ser statsrådet på det ovan beskrivna, och vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att ingripa mot kommuner som missköter omvårdnaden och omsorgen av de äldre, i detta fall Västerås?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-15 Överlämnad: 2018-02-16 Anmäld: 2018-02-27 Sista svarsdatum: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga