Brister i trafikmiljön

Skriftlig fråga 2019/20:54 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Uppdrag granskning har gjort ett inslag om den svåra olyckan på väg 395 utanför Masugnsbyn i Kiruna. I reportaget tas den svåra olycka upp där sex ungdomar omkom i samband med en kollision med en lastbil. Ungdomarnas bil kom över på fel sida av vägen i samband med att de mötte den tunga lastbilen, och kollisionen var därmed oundviklig.

Boende utmed vägsträckningen har vid flertalet tillfällen varnat Trafikverket för just den här kurvan, vilket gör det hela än mer sorgligt då olycksrisken varit uppenbar. Kurvan är extra farlig eftersom den nya bredare vägen övergår till en äldre sträckning och blir smalare precis före kurvan, samtidigt som hastighetsbegränsningen varit 90 kilometer i timmen.

I reportaget framgår det att boende varnat för just den här vägsträckningens utformning, och i reportaget får man ta del av mejltrafik mellan privatpersoner och Trafikverket. När man kommer från Vittangihållet till Masugnsbyn så är väg 395 smalare och det är en mkt skarp kurva efter en raksträcka och nu i vinter har det kört ett flertal bilar i diket, på motsatt sida, alltså de har sladdat över mötande körfält. Till svar får han att mejlet vidarebefordrats till ansvarig på Trafikverket.

Efter den tragiska olyckan där sex människor miste livet sänktes hastigheten från 90 kilometer i timmen till 70 kilometer i timmen.

När jag själv tjänstgjorde på trafikpolisen som bilinspektör genomförde jag ca 300 tekniska undersökningar i samband med svåra trafikolyckor. Man ville ha svar på om det var fordon, förare eller vägmiljö som var orsaken till olyckan.

I de fall vi kom fram till att vägmiljön var en bidragande orsak fick vi i regel gehör för våra synpunkter och det genomfördes förändringar. Det är uppenbart att Trafikverket inte varit lika lyhörda för synpunkter gällande väg 395 vilket är beklagligt, och det fick den tragiska konsekvensen att sex unga människor omkom. Kvar finns också en förare av det tunga fordonet som resten av livet måste leva med den här upplevelsen.

Så vitt jag kan förstå av reportaget, och med min egen erfarenhet efter ett stort antal utredningar, hade den här olyckan kunnat undvikas med ytterst små medel.

Väg 395 är inte unik utan liknande brister finns på fler vägar runt om i landet där olycksriskerna är uppenbara.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att snabbare åtgärda en trafikmiljö med uppenbara säkerhetsbrister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Överlämnad: 2019-09-26 Anmäld: 2019-09-27 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga