Brister i rättssäkerheten

Skriftlig fråga 2005/06:1807 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1807 av Anita Sidén (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Brister i rättssäkerheten

I maj 2004 startade justitiekanslern Göran Lambertz ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräcklig hos polis, åklagare och domstol.

Av den nya rapporten Felaktigt dömda framgår det att i så gott som alla granskade fall har underlaget för rättens prövning varit ofullständigt. I materialet finns med andra ord flera exempel på att den tilltalade inte har fått en rättvis rättegång.

Rättssäkerheten är en viktig hörnsten i Moderaternas politik. Med anledning av detta vill jag fråga ministern:

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att rättsväsendet ska få de resurser som behövs för att bland annat dagens stora balanser ska kunna bearbetas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-19 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-19)