Brister i punktlighetsstatistiken för tågtrafiken

Skriftlig fråga 2012/13:347 av Bergström, Stina (MP)

Bergström, Stina (MP)

den 27 februari

Fråga

2012/13:347 Brister i punktlighetsstatistiken för tågtrafiken

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I söndagens Kaliber (den 24 februari 2013) presenteras fakta som visar att Sverige är ganska ensamt i Europa om att mäta punktlighet med ett spann av +15 minuter. Sverige mätte fram till förra året ett tåg som försenat när det var mer än fem minuter försenat. Trafikverket har nu bytt fot och kategoriserar ett tåg som försenat först när det är mer än 15 minuter sent.

En liknande bild tecknas i det underlag från riksdagens utredningstjänst (RUT) som Miljöpartiet nyligen tagit del av (dnr 2013:54). Där har RUT sammanställt statistik från ett antal europeiska länder på hur deras respektive tågoperatörer mäter förseningar. Där framgår det att ett flertal länder i Europa definierar en försening som att ett tåg är mer än fem minuter för sent. Schweiz mäter till och med på tre minuters försening i sin punktlighetsstatistik. I sammanställningen från RUT är det enbart Italiens operatör Trenitalia som mäter på liknande sätt som i Sverige.

I inslaget i Kaliber framgår att det finns problem med att mäta förseningar på ett sätt som ligger långt ifrån resenärens egen upplevelse av vad en försening egentligen är. Risken är att förtroendet för tågtrafiken urholkas.

Mot bakgrund av uppgifterna i söndagens Kaliber och underlaget från RUT vill jag ställa följande fråga:

Hur avser statsrådet att agera för att Sverige åter ska få en punktlighetsstatistik för tågtrafiken som utgår från att mer än fem minuters försening är att definiera som en försening?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-02-27 Anmäld: 2013-03-04 Besvarad: 2013-03-06 Svar anmält: 2013-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-06)