Brister i lagstiftningen om sjukpenning

Skriftlig fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman (S)

Jörgen Hellman (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

IF Metall Norra Älvsborg har under våren brevväxlat med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Avdelningen har hävdat det orimliga i att sex tidigare anställda på Saab vardera förlorar ersättning för två veckor då de var sjuka när företaget hade gått i konkurs. Ärendet har varit i domstol på två nivåer. Kammarrätten lämnade avslag.

I det senaste brevet från Socialdepartementet står det att utan en klar rättspraxis på området bedöms det inte finnas tillräckliga skäl att initiera förändrad lagstiftning, men eftersom det finns en dom från kammarrätten finns det också rättspraxis. Det finns en lucka i lagen, så frågan till statsrådet är:

Kommer reglerna att ses över?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-24 Överlämnad: 2014-06-24 Besvarad: 2014-07-02 Sista svarsdatum: 2014-07-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga