Brister i insyn och kontrollsystem i näringslivet

Skriftlig fråga 2007/08:499 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december

Fråga

2007/08:499 Brister i insyn och kontrollsystem i näringslivet

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Var fjärde av börsbolagens högsta förtroendevalda är kriminellt belastad, enligt en undersökning på 3 500 personer som tidningen Affärsvärlden gjort. Brottsligheten avvek inte så mycket från vad som gäller för medborgarna i stort, en stor andel utgjordes av trafikbrott.

Undersökningen gav dock också flera intressanta resultat. På de mindre aktielistorna fanns fler av de lagförda än på OMX, före detta Stockholmsbörsen. En förklaring som angavs var att det på de mindre aktielistorna finns fler riskbenägna personer även när det gäller etiska och moraliska frågor. Det fanns 65 fall av ekonomisk brottslighet, vilket motsvarar 5 procent av alla lagföringar. I artikeln påtalas problemet med otillräcklig insyn och svaga kontrollsystem i näringslivet. Korruption, insiderbrott och en hel del andra ekobrott är svåra att upptäcka.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att öka den offentliga insynen och hjälpa näringslivet att stärka sina kontrollsystem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-14 Anmäld: 2007-12-14 Svar anmält: 2007-12-20 Besvarad: 2007-12-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-20)