Brister i information om fosterdiagnostik

Skriftlig fråga 2007/08:570 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 8 januari

Fråga

2007/08:570 Brister i information om fosterdiagnostik

av Barbro Westerholm (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Fosterdiagnostik började användas i Sverige på 1970-talet. Under många år har den genomförts genom provtagning från fostervatten och moderkaka, vilket medför en risk för missfall på ca 1 procent. Nu har det skett en utveckling så att man med en kombination av ultraljud och prov från fostervatten eller moderkaka kan öka säkerheten i diagnostiken och samtidigt minska risken med provtagningarna. Statens medicinsk-etiska råd och Statens beredning för medicinsk utvärdering har därför båda efter utvärdering dels av den medicinska säkerheten, dels de etiska aspekterna på diagnostiken, kommit fram till att det nya förfarandet, som går under benämningen KUB-testet, är att föredra under förutsättning att kvinnan och hennes partner får omfattande information om vad fosterdiagnostik innebär och att det är frivilligt att genomgå den.

Under den debatt i massmedierna som sedan följt har det framkommit att den information om fosterdiagnostik som ges i dag på mödravårdscentralerna till kvinnan och hennes partner på många håll har stora brister med de konsekvenser det kan föra med sig.

Mot bakgrunden av ovanstående vill jag fråga socialminister Göran Hägglund vad han avser att göra för att säkerställa att god information ges till blivande föräldrar vad gäller fosterdiagnostik.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-08 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)