Brister i djurskyddsorganisationen

Skriftlig fråga 2009/10:252 av Lövendahl, Torbjörn (s)

Lövendahl, Torbjörn (s)

den 27 november

Fråga

2009/10:252 Brister i djurskyddsorganisationen

av Torbjörn Lövendahl (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Aktivistorganisationen Djurrättsalliansen hävdar med bestämdhet att de kunnat avslöja grova fall av vanvård av grisar i Skåne och övriga delar av landet. Bara i Skåne är det 26 gårdar som uppmärksammats och polisanmälts.

Enligt uppgifter i Sydsvenska Dagbladet den 25 november 2009 uppger en djurskyddsinspektör vid Länsstyrelsen i Skåne följande: ”Omorganisationen av djurskyddet – från att ha varit en kommunal angelägenhet till att bli en uppgift för länsstyrelserna – har lett till att enbart akuta utryckningar hunnits med.”

Vidare uppger samme tjänsteman att de oanmälda inspektionerna ska komma i gång först nästa år. Han uppger avslutningsvis att länsstyrelsen ”inte kan uppge hur många svingårdar som det finns i Skåne. Det saknas register över dem.”

Min fråga till jordbruksministern är därför:

Vilka initiativ avser jordbruksministern att ta med anledning av de brister vi nu ser i den statliga djurskyddsorganisationen samt för att säkerställa en god omvårdnad av landets grisbesättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-27 Anmäld: 2009-11-30 Besvarad: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-02)