Brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner

Skriftlig fråga 2018/19:441 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) konstaterar i en ny granskningsrapport att Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner uppvisar omfattande brister (den 20 mars 2019). 

Granskningsrapporten visar att Arbetsförmedlingen låter bli att skicka kontrolluppgifter till arbetslöshetskassorna genom så kallade underrättelser. Det är även uppseendeväckande att en tredjedel av de arbetslösa som uppger att de sökt ett arbete faktiskt inte har gjort det.

Att uppföljningsåtgärder fungerar är centralt för att arbetslöshetsförsäkringens legitimitet upprätthålls. Dessutom är det viktigt att regelverket kring aktivt arbetssökande fungerar för att främja såväl omställning som kompetensförsörjning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit och vilka åtgärder avser ministern att vidta framöver för att åtgärda Arbetsförmedlingens bristande myndighetsutövning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-21 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga