Bristen på trafiklärare

Skriftlig fråga 2017/18:48 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Behovet av trafiklärare är stort. Köerna för att ta körkort blir allt längre och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har under flera år påvisat denna brist för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Utbildningsdepartementet. Att konjunkturen är stark i Sverige har inte gått någon förbi, och många företag söker med ljus och lykta efter ny kompetent arbetskraft. Att inneha körkort är en otroligt viktig del för att komma in på svensk arbetsmarknad. Därför är det ett problem att bristen på antalet trafiklärare bromsar regeringens mål om lägst arbetslöshet år 2020.

STR menar att det under de kommande åren är en rad faktorer som sammantaget ger en situation där det kommer att behövas fler trafiklärare än vad som är planerat utifrån beslutad tilldelning av utbildningsplatser till MYH:s trafiklärarutbildning. Enligt beräkningar och uppskattningar från körskoleföretag runt om i landet kommer det krävas nära dubbelt så många utexaminerade trafiklärare jämfört med antal tilldelade platser.

I ett läge med matchningsproblem och där även många nyanlända ska in på den svenska arbetsmarknaden behöver flaskhalsar i arbetet för lägst arbetslöshet år 2020 lösas. I dag har trafiklärarutbildningar lagts ned, exempelvis i Örebro, och om inte antalet beviljade platser ökar under de närmaste åren finns det stora risker att problemet påverkar både arbetsmarknad och integrationsutmaningar negativt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Vilka initiativ tänker statsrådet vidta för att säkerställa att det finns tillräckligt med utbildade trafiklärare i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Överlämnad: 2017-09-29 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga