Bristen på psykologer

Skriftlig fråga 2017/18:905 av Erik Andersson (M)

Erik Andersson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Närmare 190 000 barn och unga mellan 10 och 24 år lider av någon form av psykisk ohälsa. Antalet sjukskrivningar till följd av stress fördubblades mellan 2012 och 2015. Under 2016 uppgav 36 procent av befolkningen att de hade besvär med ångest, oro, stress och annan form av psykisk ohälsa. Detta är inte positiva siffror och ska även ställas mot den brist som finns på bland annat utbildad personal som arbetar med psykisk ohälsa.

2018 års statistikrapport från Socialstyrelsen visar att det råder brist på bland annat psykologer, särskilt psykologer med arbetslivserfarenhet. I Socialstyrelsens arbetsmarknadsenkät rapporterade 14 av 18 landsting att det råder brist på psykologer i deras verksamheter. Detta är en bild som även stärks av Arbetsförmedlingens siffror. När Arbetsförmedlingen ställde frågan till arbetsgivare under 2017 uppgav 40 procent att det saknas utbildade nyexaminerade psykologer, och 80 procent uppgav att det saknas utbildade psykologer med arbetslivserfarenhet.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kunna möta bristen på psykologer? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Sista svarsdatum: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga