Bristen på personal inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2017/18:821 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Äldreomsorgen skriker efter utbildad personal, och det är brist inom samtliga personalkategorier. Man tvingas i många fall ta in outbildade, och andelen med rätt utbildning har sjunkit inom äldreomsorgen. Nu är det endast 80 procent som har adekvat utbildning. Tyvärr pekar prognoserna på fortsatt nedgång. Att var femte som arbetar inom omsorgen saknar rätt utbildning är både otryggt och osäkert för våra gamla omsorgstagare. Risken finns att de gamla inte får rätt vård och omsorg eller stimulans för ett värdigt liv. De sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar får också en oerhört stor arbetsbelastning, och vi ser att sjuktalen ökar inom den offentliga omsorgen.

Vad personalkrisen beror på vet vi: Vi får allt fler äldre, det är och har varit stora pensionsavgångar inom äldreomsorgen och vården, det är tomma platser på utbildningarna och statusen är låg på att jobba inom äldreomsorgen.

Omsorgen om våra allra sjukaste och svagaste äldre är en av samhällets viktigaste insatser. Att gamla blir lidande för att man inte kan hitta utbildad personal är helt oacceptabelt. Att arbetsvillkoren och förhållanden på äldreboenden och inom hemtjänsten är så svåra gör ju inte yrket mer attraktivt.

I första hand är detta kommunernas ansvar, men personalbristen är långvarig och blir därmed en kris för hela Sverige. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att säkerställa nuvarande och framtida stora behov av utbildad personal i äldreomsorgen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-20 Överlämnad: 2018-02-20 Anmäld: 2018-02-27 Sista svarsdatum: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga