Bristen på materiel

Skriftlig fråga 2005/06:1953 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)

den 25 juli

Fråga 2005/06:1953 av Rolf Gunnarsson (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Bristen på materiel

Larmet har kommit tidigare @ men inget tycks ha hänt. Det gäller bristen på materiel för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan. I dagens Aftonbladet kan vi i en så kallad dagbok, från en officer, läsa följande larmrapport: Det som varit jobbigast är att vi inte haft det materiel vi skulle ha och när våra vagnar kom ner var det körförbud på dem.

Det är ju en ryslig rapport. Officeren skriver vidare: När jag lämnade Afghanistan saknades det fortfarande reservdelar som vi beställt i början av missionen.

Officeren berättar också att man inte hade tillräckligt med ammunition för att kunna skjuta in vapnen. Den aktuella officeren hade skjutit endast en gång under sin tid i utlandstjänst.

Det är viktigt att det finns bra och tillgängligt materiel för de svenskar som tjänstgör utomlands. Rapporten som kommer här är skrämmande läsning.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att rätta till dessa allvarliga brister då det gäller materiel till utlandsstyrkan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-25 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)