Bristen på båtar till det marina hemvärnet

Skriftlig fråga 2013/14:259 av Lindestam, Åsa (S)

Lindestam, Åsa (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:259 Bristen på båtar till det marina hemvärnet

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Hemvärnet är en viktig del av Försvarsmakten, och hemvärnsförbanden ska ha en hög beredskap och kunna verka med huvuddelen inom ett dygn och med mindre delar inom några timmar. (FMUP 2013–2022 bil. 3 s. 27).

Hemvärnet verkar till lands och till sjöss. När det gäller hemvärnet med marina uppgifter så finns det elva båtplutoner, och en tolfte är under utveckling. Antalet båtar som behövs borde vara minst tolv, men det är säkert fler för att kunna genomföra för förbandet obligatoriska krigsförbandsövningar (KFÖ) och särskild övning förband (SÖF). Förbanden finns dock till för skarpt läge, och då är det självklart viktigt att det finns båtar.

Försvarsmakten har enligt uppgift inte några båtar till dessa båtplutoner, och min fråga till försvarsministern är:

Hur är det tänkt att hemvärnsberedskapen ska kunna vara hög på den marina sidan om det inte finns några båtar att tillgå för de tolv båtplutonerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2013-12-30 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-30)