Bristande tillgänglighet som grund för diskriminering

Skriftlig fråga 2012/13:13 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 26 september

Fråga

2012/13:13 Bristande tillgänglighet som grund för diskriminering

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

”Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området.”

Detta tillkännagivande delgavs regeringen tidigare i år.

Min fråga till statsrådet är vilka åtgärder han vidtagit eller tänker vidta för att verkställa beslutet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-26 Anmäld: 2012-09-27 Besvarad: 2012-10-03 Svar anmält: 2012-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-03)