Bristande tillgänglighet som diskriminering

Skriftlig fråga 2012/13:728 av Luttropp, Agneta (MP)

Luttropp, Agneta (MP)

den 27 augusti

Fråga

2012/13:728 Bristande tillgänglighet som diskriminering

av Agneta Luttropp (MP)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Återkommande ser vi exempel på hur bristande tillgänglighet drabbar människor med funktionsnedsättning. Händelserna aktualiserar frågan om bristande tillgänglighet som diskriminering och när vi får en lag som tydligt klargör detta.

Riksdagen har gjort ett tillkännagivande, det finns en majoritet för förslaget och ännu har inget hänt. En lång rad organisationer står bakom den så kallade Torsdagsaktionen, som varje torsdag morgon står utanför Rosenbad för att påminna om frågan. Den 15 augusti hade det gått exakt 1 000 dagar sedan remisstiden gick ut för promemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Frågan om att bristande tillgänglighet måste bli en diskrimineringsgrund har drivits av flera partier i många år, däribland Miljöpartiet de gröna. Ett tillkännagivande gjordes av riksdagen den 14 juni 2012.

Min fråga till statsrådet är när vi kan få en lag som reglerar frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-27 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-10 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-10)