Bristande stöd till hörselskadade

Skriftlig fråga 2005/06:1806 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 13 juni

Fråga 2005/06:1806 av Anita Sidén (m) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Bristande stöd till hörselskadade

Varje år ger Hörselskadades Riksförbund ut en rapport som avslöjar hur tillståndet ser ut för Sveriges hörselskadade. Innehållet bygger bland annat på Statistiska Centralbyråns årliga undersökningar men HRF har även gjort egna undersökningar genom att samla in statistik bland annat från skolor, kommuner och hörselvård.

Årets enkät visar att många kommuner missar många av sina hörselskadade elever.  Skillnaden mellan antalet barn som finns registrerade hos hörselvården och de elever som kommunerna känner till är så stor som 40 %. Det här berör med andra ord 3 000 individer. Okunnigheten kring hörselkapaciteten kan sätta dessa barns framtid på spel.

Kunskapen om hörselskadades situation måste fram. Bara då kan vi få en bättre skola för dessa elever. Bristande stöd till hörselskadade barn leder till dåliga skolresultat. Av de elever som söker till Riksgymnasiet för hörselskadade är det över 37 % som inte har godkänt i kärnämnen under åren 2001@2005.

Med anledning av detta vill jag fråga:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att hörselskadade elever ska få det stöd som alla elever i Sveriges skolor har rätt till?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-13 Anmäld: 2006-06-13 Besvarad: 2006-06-27 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-27)