Bristande sjömanskap på svenska farvatten

Skriftlig fråga 2019/20:444 av Hans Rothenberg (M)

Hans Rothenberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Nyligen var det ett par uppmärksammade fartyg med så kallad bekvämlighetsflagg i de svenska farvattnen. Först ett längs sydkusten som ånyo gick på grund utanför Helsingborg, och strax därefter ett märkligt fartyg som färdades från Lilla Edet med sikte mot Montrose i Skottland.

Under färden utmed Göta älv uppstod ett antal märkligheter där fartyget genom sin kapten påstod sig vara manöverodugligt och i sakta mak skenade ut mot Göteborgs skärgård med ett antal akuta broöppningar som följd. Efter att därefter ha ankrat under några timmar avlöpte fartyget sedan plötsligt utan myndigheternas godkännande. De anmälda felen hann varken verifieras eller tvingats bli åtgärdade innan fartyget lämnade den svenska kusten.

Detta är dessvärre inte de enda fallen av märkliga manövrar som bekvämlighetsflaggade fartyg har uppvisat på svenska farvatten de senaste åren. Sverige har myndigheter med befogenheter att ingripa vid situationer likt dessa, vilket dock ej skedde då det Cypernflaggade fartyget Rix Emerald smet från Sverige utan tillåtelse från Transportstyrelsen.

Med anledning ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att göra för att skärpa kontroller och sanktioner av fartyg som uppvisar uppenbara brister på gott sjömanskap i svenska farvatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga