Bristande kvalitet på landets lärarutbildningar

Skriftlig fråga 2018/19:579 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Universitetskanslersämbetet har nyligen presenterat sin utvärdering av lärarutbildningen, med undantag för ämneslärarutbildningen. Det är en omfattande granskning som ger en bredare bild av lärarutbildningarna, i synnerlighet inom förskola och grundskola. Detta är något vi efterfrågat tidigare från Liberalerna. Att hälften av de utvärderade lärarutbildningarna kritiseras för bristande kvalitet är oerhört allvarligt.

Det är uppenbart att flera lärosäten bedriver en verksamhet som inte håller måttet, och kritik riktas också mot lärarutbildningarna med krav på åtgärder. Problemet, enligt mig, är att berörda lärosäten har fått ett helt år på sig för att rätta till dessa brister.

Att viktiga, och för samhället helt centrala, utbildningar som lärarutbildningen får sådan omfattande kritik är oroande och borde sända en varning till regeringen.

I princip samtliga lärosäten bedriver lärarutbildning, och antalet utbildningsplatser har ökat. Dock är det inte antalet platser som är problemet utan att söktrycket är för lågt. Därför är Liberalerna angelägna om att lyfta yrkets status.

Lärosäten ska inte få bedriva verksamhet om de inte kan leverera en utbildning med hög kvalitet. Utbildningen ska innefatta en fungerande VFU-verksamhet, vilket är avgörande för studenternas praktiska färdigheter. Det krävs även en fungerande handledning eller att utbildningen har en god forskningsanknytning. Kan inte detta tillhandahållas måste examenstillstånden återkallas, alternativt att lärosätena själva inser att de inte har möjlighet att bedriva undervisningen och därför avvecklar den aktuella utbildningen.

Det är mycket hård kritik som Universitetskanslersämbetet riktar mot en stor del av landets lärarutbildningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vad avser statsrådet att göra för att komma åt ovannämnda problem och höja kvaliteten på lärarutbildningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga