bristande genusperspektiv hos Ams

Skriftlig fråga 2004/05:1642 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 18 maj

Fråga 2004/05:1642

av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Hans Karlsson om bristande genusperspektiv hos Ams

Utbetalningar för löneersättning, aktivitetsstöd och olika Amsprogram är i ett vanligt län runt 115 miljoner per månad. Trots att arbetslösheten är jämt fördelad mellan könen går 77 miljoner till män och bara 38 miljoner till kvinnor (Ordfront 5/05). Är siffrorna lika för andra län får män totalt 10 miljarder mer per år!

Mäns ovilja att studera eller byta yrke anges ibland som skäl för att män "kostar" mer än kvinnor. Män som håller fast vid könsstereotypa yrkesval gynnas alltså, medan kvinnors flexibilitet bestraffas.

Att en myndighet medverkar till att reproducera en könssegregerad arbetsmarknad rimmar illa med regeringens jämställdhetsambitioner.

Jag vill fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Ams ska medverka till att bryta könssegregeringen på arbetsmarkanden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-18 Anmäld: 2005-05-18 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)