Bristande beredskap på svenska sjukhus

Skriftlig fråga 2019/20:198 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Flera sjukhus runt om i Sverige har de senaste dagarna gått in i stabsläge och fått ställa in planerade operationer för att kunna klara den akuta verksamheten. Anledningen till detta är en brist på grundläggande sjukvårdsutrustning som handskar, handsprit, slangar och provtagningsrör. Problemen har dessutom kvarstått under flera dagar.

Den leverantör som ska leverera dessa varor till flera sjukvårdsregioner har inte kunnat leverera det man har lovat. Detta tillsammans med att det i dag inte finns några större beredskapslager av sjukvårdsmateriel och läkemedel har gjort att delar av den svenska vården inte fungerat fullt ut.

Det är problematiskt att stora delar av den svenska sjukvården inte har tillräcklig försörjningsberedskap för att kunna klara vården ens under normala omständigheter. Vid en kris, särskilt en kris som varar en längre tid, skulle påfrestningarna vara än större. Vi måste ha en sjukvård som har tillräcklig beredskap för att kunna bedriva verksamhet under både reguljära och extraordinära förhållanden.  

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att svensk sjukvård har en tillräcklig försörjningsberedskap som kan garantera att verksamheten kan fungera i händelse av kris och krig?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga