Bristande beredning av lagförslag

Skriftlig fråga 2006/07:1522 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 3 augusti

Fråga

2006/07:1522 Bristande beredning av lagförslag

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksdagen beslutade den 20 juni om trängselskatt i Stockholm. Knappt är detta gjort förrän regeringen kommer med ett pm om olika lagändringar kring det som riksdagen precis beslutat. Promemorian innehåller förslag om att trängselskatt ska betalas per månad och att en sammanställning över månadens skattepliktiga passager ska skickas ut till den skattskyldige. Vidare föreslås att expeditionsavgiften slopas och att försenade betalningar påförs en höjd tilläggsavgift på 500 kronor, det vill säga en återgång till tidigare avgiftsnivå som enligt beslutet den 20 juni sänktes till 300 kronor. Detta föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Remisstiden på pm:et från den 25 juni går ut den 12 oktober 2007. Det tyder på brister i beredningen om lagändringar föreslås nästan omedelbart efter att lagar i ärendet beslutats.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att korrekt bereda lagförslag inom skatteområdet för att undvika nästan omedelbar efterhandslagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-03 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-17 Svar anmält: 2007-08-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-17)