Brist på yrkeschaufförer

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

En rapport som nyligen presenterades av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) visar att arbetsmarknaden för lastbilschaufförer är god men att branschen har rekryteringsproblem; 37 procent av åkerierna behöver anställa fler lastbilschaufförer, motsvarande ca 2 900 förare under det kommande halvåret. Behovet av fler förare är utbrett i hela landet. 

Bakgrundsfaktorerna anses vara ökad näthandel och den högkonjunktur som nu råder, och om kompetensbristen och rekryteringsproblem anses vara stora i dagsläget kommer det inte vara något emot framtidens utmaningar, anser TYA. Den långsiktiga bedömningen är att det kommer att finnas ett behov av ca 50 000 fler lastbilschaufförer de kommande tio åren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bemöta kompetensbristen och rekryteringsproblemen när det gäller yrkeschaufförer? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga