Brist på testplatser hos Rekryteringsmyndigheten

Skriftlig fråga 2016/17:1451 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen beslutade den 2 mars att totalförsvarspliktiga kvinnor och män ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från den 1 juli 2017, och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från och med den 1 januari 2018. Bedömningen var att ca 13 000 personer per år skulle mönstras för att de 4 000 utbildningsplatserna på grundutbildningen skulle kunna fyllas.

Till detta kommer nu att intresset för att frivilligt genomgå mönstring med syftet att sedan genomföra den militära grundutbildningen fram till och med april i år har ökat med 42 procent jämfört med förra året. Det ökade intresset för den militära grundutbildningen är mycket positivt och betyder också att behovet att genom plikt ta in personer till grundutbildningen minskar.

Problemet är dock att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) inte kan hantera de ökade volymerna och inte kan ta emot så många sökande som Försvarsmakten planerat för. Resultatet blir att Försvarsmakten måste minska antalet platser på den militära grundutbildningen från 3 500 till 3 000 i år.

Det är olyckligt att Rekryteringsmyndigheten inte har möjlighet att ta emot de ökade volymerna. Detta särskilt med tanke på det försämrade omvärldsläget och behovet av att stärka försvarets operativa förmåga både på kort och på lång sikt. I förlängningen kan det leda till att de unga som vill söka sig till Försvarsmakten förlorar intresset för att genomföra grundutbildningen och ytterst ta anställning i försvaret.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har försvarsministern i sin planering för att återaktivera värnplikten underskattat de resurser som krävs för att kunna mönstra en större mängd personer, och vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att åtgärda problemet? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-19 Överlämnad: 2017-05-19 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-05-31
Svar på skriftlig fråga