Brist på psykiatrer

Skriftlig fråga 2007/08:490 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 13 december

Fråga

2007/08:490 Brist på psykiatrer

av Anne Marie Brodén (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Samtliga svenska landsting rapporterar att de upplever stora svårigheter att rekrytera psykiatrer, och det verkar bli svårare och svårare, enligt Socialstyrelsen. Bristen på specialistutbildade psykiatrer i Sverige är omfattande, och läget är allvarligt.

För att förbättra situationen föreslår Socialstyrelsen i en skrivelse till regeringen bland annat ännu fler platser på läkarutbildningen, en översyn av innehållet i psykiatrikurserna på grundutbildningen och en utredning av vilka faktorer som gör att läkare så ofta väljer att hoppa av sin specialistutbildning till psykiatrer.

Därför blir min fråga till statsrådet:

Vad ämnar stadsrådet vidta för åtgärder med anledning av Socialstyrelsens skrivelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-13 Anmäld: 2007-12-13 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)