Brist på organdonatorer

Skriftlig fråga 2011/12:55 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 19 oktober

Fråga

2011/12:55 Brist på organdonatorer

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Etikrådet vid Organisationen för organdonation (OFO) har påvisat vad som borde göras för att säkerställa att vi får tillgång till så många donatorer av organ som det är möjligt. Omkring 750 svårt sjuka runt om i landet väntar i dag på att få ett organ som kan rädda deras liv. Bristen på organ gör att många väntande hinner avlida innan de fått den hjälp som kunnat rädda dem.

I stort är Sveriges befolkning positiv till organdonation. Enkäter visar på att över 80 procent är positiva. Tyvärr är resultatet inte lika lysande när det gäller antalet utförda organdonationer. Där ligger vi bland de sämsta i förhållande till jämförbara länder.

En stor bidragande orsak till detta är vår föråldrade lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det är i dag förbjudet att påbörja intensivvård för att möjliggöra organdonation.

En annan viktig del i sammanhanget är hur vi uttrycker vår önskan att vilja bli organdonatorer. I Finland har man vänt på begreppet så att alla som inte sagt nej betraktas som donatorer.

Det är viktigt att vi politiker gör vad vi kan för att snabbt ändra den här situationen, så att möjligheterna för alla svårt sjuka som nu väntar på organ kan förbättras.

Min fråga till socialministern är om han är villig att ta några initiativ för att öka tillgången på organ.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-10-19 Anmäld: 2011-10-20 Svar anmält: 2011-10-28 Besvarad: 2011-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-28)