Brist på militära övningsplatser i Kalmar län

Skriftlig fråga 2018/19:612 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Hemvärnet utgör i dag de enda territoriella försvarsstyrkorna och för de flesta delar av landet den enda försvarsorganisationen. Med dess korta inkallelsetid har hemvärnet en avgörande funktion för att säkra och skydda samhällsviktiga funktioner vid händelse av kris eller krig. 

Möjligheten att utbilda, men i förlängningen även förmågan att rekrytera och kvarhålla, kompetent personal inom hemvärnet bygger på närhet till övningsplatser. Kalmar län kan i denna mening sägas utgöra motsatsen, detta då länet som möjligen det enda i Sverige i dag helt saknar militära skjutbanor.

För att genomföra en skjutövning måste exempelvis en hemvärnssoldat i Oskarshamn först åka till Västervik för att hämta förbandets fordon och därefter till Vimmerby för att hämta sina vapen och därefter till Kosta i Lessebo kommun, Kronobergs län, för att genomföra övningen. Detta betyder en enkel resa på omkring 250 kilometer och minst fyra timmars tidsåtgång.

Hemvärnets förmåga att snabbt verka lokalt är helt avgörande för dess förmåga att lösa sina uppgifter. Men med dagens organisation för hemvärnet i Kalmar län försvåras snabba insatser. Utöver att bristen på lokala skjutfält och övningsplatser förslösar viktig övningstid verkar den demoraliserande för hemvärnssoldaterna och försvårar därmed rekrytering till en viktig samhällsfunktion.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är därför:

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern att genomföra i syfte att tillskapa skjutfält för hemvärnsverksamheten i Kalmar län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-03 Överlämnad: 2019-05-06 Anmäld: 2019-05-07 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15
Svar på skriftlig fråga