Brist på bredbandsutbyggnad på landsbygden

Skriftlig fråga 2020/21:695 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En väl fungerande bredbandsutbyggnad är nödvändig för att människor och företag ska kunna bo och verka i vårt land. I dag har dock endast fyra av tio hushåll på landsbygden tillgång till bredband, och självklart är detta förödande och mycket oroväckande. Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen har minskat. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) har investeringarna i bredband minskat med hela 11 procent, och den negativa utvecklingen förväntas fortsätta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad anser statsrådet om den nuvarande situationen gällande den ojämlika tillgången på bredbandsutbyggnad i vårt land, och vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra den oacceptabla situationen på landsbygden där utmaningarna är störst?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-25 Överlämnad: 2020-11-25 Anmäld: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga