Brist på åtgärder under sommaren

Skriftlig fråga 2012/13:653 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 juli

Fråga

2012/13:653 Brist på åtgärder under sommaren

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Hela 388 000 personer av den registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa i juni. Den reella arbetslösheten är väsentligt högre eftersom många inte registrerar sig eller helt enkelt ”ger upp” efter att länge ha sökt jobb utan att få något. Arbetslösheten i juni i år är 14 000 fler än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten i juni till 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. I Skåne har arbetslösheten ökat mer än i landet i genomsnitt. Det är i dag fler öppet arbetslösa än för ett år sedan. I slutet av juni var 209 000 personer öppet arbetslösa, motsvarande 4,4 procent. En ökning med 4 000 personer sedan juni 2012. Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd ökar också. Totalt deltog 179 000 personer i ett program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 3,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Sedan juni föregående år har antalet ökat med över 10 000.

Sommaren är en svår tid att vara arbetslös under. De som har arbete tar semester och ledigt vilket den arbetslöse inte kan göra. Den offentliga bilden av sommaren som en trevlig och fri del av året står i kontrast mot den arbetslöses plågade verklighet. Den ekonomiska knappheten som också drabbar barnen gör det ändå värre. Mot bakgrund av det allvarliga läget under sommaren är min fråga:

Mot bakgrund av vilka fakta och argument har arbetsmarknadsministern och regeringen inte gjort större satsningar inför sommaren när man vet att arbetslöshetsnivån alltid ökar genom att till exempel utbildningar avslutas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-11 Besvarad: 2013-07-25 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-25)