BRIS

Skriftlig fråga 2001/02:1417 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 11 juli

Fråga 2001/02:1417

av Cristina Husmark Pehrsson (m) till statsrådet Ingela Thalén om BRIS

BRIS @ Barnens rätt i samhället @ är en viktig och nödvändig kanal för barn som behöver råd, stöd och vägledning. Att barn mår sämre i dag än för bara några år sedan framgår av den ena rapporten efter den andra och på BRIS ser man detta tydligt genom att antalet samtal och e-mail till BRIS har ökat lavinartat.

Samtidigt som man hos BRIS och andra barnrättsorganisationer ser behovet av uppbyggnad och personalförstärkning för att möta barns behov, ser man även hur de ekonomiska förutsättningarna för detta hindrar och försvårar. Olika typer av sponsorsavtal finns liksom donationer @ men det räcker inte. En möjlig väg är naturligtvis att regeringen omprövar sin tidigare negativa inställning vad gäller skattebefrielse av den summa som går till en godkänd hjälpinsats. Då dessa organisationers arbete med stor sannolikhet förebygger mycket av psykisk ohälsa i vårt land borde staten i en situation då dessa organisationer drabbas av ekonomisk kris känna ett visst ansvar för att verksamheterna kan fortgå.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ingela Thalén:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidtaga för att säkerställa att barn som söker hjälp genom en barnrättsorganisation, t.ex. BRIS, inte ska motas bort på grund av en ekonomiskt svår situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-07-11 Besvarad: 2002-07-24 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-24)