Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet

Skriftlig fråga 2018/19:946 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Egen sol- och vindel är ett sätt att ta ansvar för att den el man själv använder produceras på ett hållbart sätt. Sverige införde 2015 en skattereduktion till villaägare som bygger sol- och vindel på sitt tak/sin tomt, som innebär att den el man själv förbrukar är helt befriad från skatt. De som bor i lägenhet, eller inte har ett lämpligt tak eller en lämplig tomt, och vill bygga sol- och vindel tillsammans omfattas däremot inte. Under den förra mandatperioden utreddes frågan på Miljö- och energidepartementet, men inget har hänt sedan utredningen blev färdig i mars 2018.

Regeringens utredningsdirektiv (M2017/02099/Ee) hade utgångspunkten att de som vill producera sol- och vindel tillsammans kan bilda en andelsförening. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter, det vill säga att den el man producerar och förbrukar själv befrias från energiskatt enligt samma princip som gäller för villaägarna.

Reformen är viktig och bör genomföras skyndsamt eftersom det finns ett stort intresse att vara aktiv i energiomställningen och för att det även är en rättvisefråga för boende i lägenheter gentemot villaägarna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet och vill producera förnybar el tillsammans för sin egen förbrukning?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-03 Överlämnad: 2019-09-04 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga