Bredbandsutbyggnaden

Skriftlig fråga 2019/20:286 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Digitaliseringen innebär en kraftig transformation av samhället och en övergång från det industriella till det digitala samhället. Utvecklingen kommer att förändra vårt samhälle i grunden och ställa nya krav på individer, företag, det offentliga och samhället i stort. Det innebär en framväxt av helt nya tjänster och innovationer som skapar jobb och tillväxt, och rätt mött kan digitaliseringen leda till både stärkt konkurrenskraft och en bättre välfärd.

Digitaliseringens möjligheter måste komma alla till del och vi ser nu att utbyggnaden av infrastrukturen inte är likvärdig över landet, och vi har kunnat läsa i tidningarna att tiotusentals glesbygdsbor drabbas av tillbakadragna besked om en utbyggnad av fast bredband.

Regeringen har själv satt upp ett mål att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund redan år 2020.

Mot bakgrund av senaste tidens rapportering om hur utbyggnaden stoppas är det tveksamt om detta mål kommer att uppnås.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillgodose en likvärdig bredbandsutbyggnad i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Överlämnad: 2019-10-29 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga