Bredbandsutbyggnad på landsbygden

Skriftlig fråga 2019/20:748 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

En väl fungerande bredbandsutbyggnad är nödvändig för att människor och företag ska kunna bo och verka i vårt land. I dag har dock endast fyra av tio hushåll på landsbygden tillgång till bredband, och självklart är detta förödande och mycket oroväckande. Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen har minskat. Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) minskade investeringarna i bredband med hela 11 procent, och den negativa utvecklingen förväntas fortsätta.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är därför:

 

Vad anser statsrådet om den nuvarande situationen gällande den ojämlika tillgången på bredbandsutbyggnad i vårt land, och vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra den oacceptabla situationen på landsbygden, där utmaningarna är störst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-14 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga