Bredbandsstöd

Skriftlig fråga 2014/15:540 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Sverige har ett ambitiöst bredbandsmål om att 90 procent av alla hushåll ska ha en täckning på 100 megabit per sekund år 2020. Under föregående programperiod i landsbygdsprogrammet kunde man på landsbygden söka stöd per hushåll för bredbandsanslutning. Stödet gavs till områden med tätort med upp till 3 000 invånare. När det nya landsbygdsprogrammet förhandlades med EU ansåg EU att Sverige ur ett EU-perspektiv låg väldigt bra till avseende utvecklingen av bredbandsutbyggnad och därför inte behövde stöd. Efter förhandlingar gick EU med på bredbandsstöd även för innevarande programperiod, men krävde en ändring från tätorter med maximalt 3 000 invånare ned till tätorter med maximalt 200 invånare.

Problemet med den nya definitionen är att många områden faller utanför definitionen. Ett antal byar med mindre än 200 invånare ligger inte på ett pärlband, enkelt att ansluta i de flesta delar av Sverige. I stället är de mindre tätorterna med upp till 3 000 invånare en förutsättning för att jämna ut kostnader och därmed göra bredbandsutbyggnader ekonomiskt gångbara.

Ovanstående ändring har skapat en mycket oroande stämning. Flera föreningar säger uttryckligen att de nu överväger att avbryta sitt arbete.

Regeringen satsar 3,25 miljarder i landsbygdsprogrammet för att stödja utbyggnaden av bredband i områden som inte är intressanta för marknadens aktörer. PTS rapporterar emellertid att dessa medel redan är intecknade av de 300 ansökningarna som finns inne. Svenska Stadsnätsföreningen gör bedömningen att snarare 40 miljarder behövs för att nå regeringens bredbandsmål. Det är inte rimligt att tro att marknaden och kommunerna kommer att skjuta till hela den summan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vad avser statsrådet att göra för att alla på landsbygden ska kunna ta del av statliga medel för bredbandsutbyggnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-19 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga